Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-23 09:35:09

TELE2: PRISLAPP KAZAKSTAN NGT ÖVER MARKNADENS FÖRVÄNTAN - IRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tele2 är nöjda med priset för sin andel i samriskbolaget i Kazakstan och bolaget bedömer att marknaden också tycker att prislappen hamnade något över vad man hade räknat med.

Det säger Tele2:s ir-chef Erik Strandin Pers till Nyhetsbyrån Direkt.

Han förklarar att Tele2 i sin balansräkning har ett bokfört värde på en tilläggsköpeskilling till Asianet, numera Kauz, som motsvarar 18 procent i samriskbolaget. I den senaste delårsrapporten bokfördes den andelen till 729 miljoner kronor.

"För vår andel i samriskbolaget, som motsvarar en nettoexponering om 31 procent, ger det implicit 1,3-1,4 miljarder kronor. Vi bedömer att marknaden har värderat vår andel ungefär efter hur vi har bokfört den tilläggsköpeskillingen. Priset i dagens affär om cirka 1,6 miljarder kronor ligger lite över det", säger Erik Strandin Pers.

Som Tele2 tidigare har meddelat avser bolagets styrelse återföra pengarna, som avyttringarna i Kazakstan och i Nederländerna inbringar, till aktieägarna.

Erik Strandin Pers uppger att besked från styrelsen avseende formen och tidpunkten för en sådan återföring till aktieägarna väntas lämnas efter att Kazakstanaffären har stängts, vilket väntas kunna ske i slutet av juni.