Stockholm 12:26
-0,11% Idag
-2,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 09:10:48

A1M PHARMA: RÖRELSERESULTAT -15,0 MLN KR 4 KV (R)(rättelse: aktien handlas numera på First North och inte längre på Aktietorget)

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget A1M Pharma, som utvecklar diagnostik och en ny behandling av havandeskapsförgiftning, redovisar ett rörelseresultat på -15,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-21,7).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 12,6 miljoner kronor (19,4).

Vid årsskiftet uppgick koncernens soliditet till 73 procent (71) och eget kapital var 32,0 miljoner kronor (30,3). Koncernens likvida medel uppgick till 7,6 miljoner (7,0).

"2018 är året vi går i klinisk fas, och det är även ett år där många andra viktiga milstolpar väntar på att uppfyllas", uppger vd Tomas Eriksson i bokslutsrapporten.