Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-01 11:42:56

Irisity AB: Penser Access: Irisity - Förvärv och förseningar

Q4'18 har varit ett händelserikt kvartal för Irisity. Försäljningen exkl. aktiverat arbete uppgick till 7,1 mkr (9,2 mkr i Q4'17) och EBITDA till -2,6 mkr. Bruttomarginalen sjönk till 74% från 77% Q4'17. På helåret uppgick omsättningen till 45,4 mkr och EBIT till -13 mkr. Under året har EBIT belastats av EO-poster relaterade till lösen av syntetiska optioner (6,3 mkr) och emissions- och förvärvskostnader (~2 mkr). Under kvartalet förvärvade Irisity den Göteborgsbaserade AI-konsulten Visionists. Förvärvet ökar Irisitys utvecklingskapacitet väsentligt och vi bedömer det som troligt att nya algoritmer presenteras under H1'19. Vi väljer att sänka vårt EBIT-estimat för 2019 med 4,5 mkr baserat på den högre kostnadsbasen och att utrullningen av pilotprojekt varit långsammare än vi trott. Sammanfattningsvis ser vi hög potential i aktien till hög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/irisity_20190301.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML