Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-10-19 13:35:04

FASTPARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 250 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar hyresintäkter på 465 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (447).

Driftöverskottet uppgick till 338 miljoner kronor (330) och förvaltningsresultatet blev 250 miljoner kronor (240).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 218 miljoner kronor i kvartalet (163).

Resultatet efter skatt blev 329 miljoner kronor (321).