Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,51% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-11-24 09:27:08

BÖRSEN: NÅGOT NED INFÖR RIKSBANKENS RÄNTEBESKED, OMXS30 -0,2%STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen inledde torsdagen aningen ned inför Riksbankens penningpolitiska besked vid 9.30 som väntas innebära i en ny styrräntehöjning med omkring 75 punkter. Rapportsäsongen har samtidigt fortsatt med delårssiffror från bland annat Elekta.

Asienbörserna har överlag rört sig upp, även om vissa nedgångar syns i Kina kopplat till ökad covid-oro i landet.

Klockan 09.20 var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,2 procent till nivån 2.106. Aktier för 1,1 miljarder kronor hade då köpts och sålts på Stockholmsbörsen.

Strålterapibolaget Elekta föll 4 procent efter att ha redovisat ett 14 procent lägre justerat rörelseresultat än vad analytiker hade räknat med enligt Infront. Omsättning och orderingång var samtidigt något över estimaten. Carnegie betecknar kvartalet som svagt. Elekta förutser att situationen inom leverantörskedjorna gradvis kommer att förbättras under kvartalet februari-april, efter fortsatt befarad negativ påverkan under det innevarande kvartalet.

Fiberbolaget Hexatronic har ingått avtal om att förvärva Knet, verksamt inom mikroduktlösningar för telekomindustrin, för en förväntad köpeskilling om 63 miljoner dollar. Aktien, som har gått mycket starkt i år, avancerade 1,5 procent.

Storägaren i krisberedskapsbolaget 4C Strategies - Priveq - har sålt nära 17 procent av de utestående aktierna i 4C Strategies till institutionella investerare till kursen 35:50 kronor. Aktien sjönk 4 procent till 38:50 kronor.

Scandinavian Biogas har mottagit budpliktsbud från Aneo Renewables på 15:45 kronor kontant per aktie, strax under onsdagens stängningskurs. Aktien tappade 1 procent till 15:68 kronor.

Hemelektronikkedjan Elons tredje kvartal präglades till stor del av samgåendet med Electra Gruppen i maj. I likhet med marknaden har Elons omsättning minskat under året när stigande räntor har minskat utrymmet för sällanköpsvaror i konsumentens plånbok, uppger vd Stefan Lebrot. Aktien steg dock 7 procent.

Biometribolaget Fingerprint Cards klättrade 6 procent efter att med det tyska halvledarbolaget Infineon ha tecknat ett avtal om att gemensamt utveckla och sälja Secora Pay Bio, en helhetslösning för betalkort.

Seatwirl, verksamt inom flytande vindkraft till havs, tappade 22 procent efter besked om en företrädesemission på närmare 65 miljoner kronor. Från emissionsfronten kan även noteras att First North-listade Redwood Pharmas företrädesemission bara tecknades till drygt 45 procent. Aktien sjönk 17 procent.

Flera bolag har meddelat vd-förändringar. Industrigruppen Infreas styrelse har beslutat att entlediga vd Tony Andersson. Det satte dock inget större avtryck i kursen.

Samtidigt har e-handelsbolaget Pierces vd Henrik Zadig meddelat sin avgång för att gå till riskkapitalbranschen. Aktien backade 4 procent.


Graf: Storbolagsindexet OMXS30 torsdagen den 24 nov

image

Källa: Infront