Stockholm 14:18
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-13 11:33:15

Irisity AB: Penser Access: Irisity - MRR fortsätter att stiga

Omsättningen i första kvartalet uppgick till 8,5 mkr. Därtill aktiverade bolag 4,5 mkr i arbete för egen räkning. MRR uppgick till 2,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 40% q/q. Försäljningsarbetet fortsätter att löpa på enligt plan och bolaget har nu inlett samarbeten med 40 olika internationella bolag vilket gör att vi bedömer att MRR fortsätter kunna växa kraftigt under året. Vidare har integrationen av Visionists löpt på enligt plan vilket gör att R&D arbetet nu har kunnat intensifieras. Vi bedömer att bolaget nu är på god väg att nå de mål som sates upp under kapitalanskaffningen 2017 och väljer därför att trimma våra estimat något. Den höga tillväxten i MRR gör att vi ser ett motiverat värde om 21-23 kr i aktien vilket leder till en hög potential i kursen.


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/iris_20190513.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML