Stockholm 17:15
+0,09% Idag
+1,75% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-16 06:57:44

AHLSTROM-MUNKSJÖ: SPÅR JÄMFÖRBART EBITDA ÖKAR 2017 JMF 16 (OMS)(Sändes första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Ahlstrom-Munksjö spår att det jämförbara ebitda-resultatet för helåret 2017 kommer att öka jämfört med året innan då ebitda-resultatet pro forma låg på 269 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efterfrågeutsikterna för bolagets fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten, skriver bolaget.

Prisökningar implementeras i takt med att kundkontrakt går ut för att balansera ökade råmaterialpriser i vissa segment, särskilt inom Decor och den europeiska releasepappersverksamheten. Prisökningarna kommer att slå igenom mot slutet av andra kvartalet, framgår det vidare.