Stockholm 17:30
0,00% Idag
-7,97% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-24 13:08:51

CASTELLUM: TAPPAT STORT KONTRAKT I CENTRALA STOCKHOLM 1 KV - VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Castellum tappade under det första kvartalet ett relativt stort kontrakt i centralt läge i Stockholm. Denna yta har ännu inte hunnit hyras ut, varpå det gånga kvartalets nettouthyrning påverkats av kontraktstappet.

Det säger vd:n Henrik Saxborn till Nyhetsbyrån Direkt.

Han vill inte uppge någon exakt nivå på kontraktets storlek. Sammantaget hade Castellum en bruttouthyrning på 87 miljoner kronor (112) och uppsägningar om 94 miljoner kronor (64) i det gångna kvartalet. Nettouthyrningen var således negativ om 7 miljoner kronor (+48). Uppsägningarna totalt var i det gångna kvartalet över 30 miljoner kronor vardera i regionerna Stockholm och Öresund och båda dessa regioner hade en viss negativ nettouthyrning i kvartalet, framkom under bolagets rapportpresentation på onsdagsförmiddagen.

Castellum räknar med att kunna hyra ut den större Stockholmslokalen under innevarande år, varpå denna senare under 2019 väntas dyka upp som en uthyrning.

"Hyresmarknaden är dock mer normal nu jämfört med den väldigt starka marknaden som rådde under 2017 och 2018", säger Henrik Saxborn till Nyhetsbyrån Direkt.

Sedan tidigare under rapportperioden har de två Stockholmsexponerade fastighetsbolagen Fabege och Atrium Ljungberg båda redovisat en negativ nettouthyrning.

Fabeges nettouthyrning uppgick till -107 miljoner kronor i det första kvartalet som en effekt av att Skatteverket sagt upp ett stort hyresavtal. Den avgående vd:n Christian Hermelin framhöll dock att inga tecken på en avmattning skönjs.

Atrium Ljungberg hade en nettouthyrning om -33 miljoner i det gångna kvartalet. Enligt bolaget rörde flera av uppsägningarna "fastigheter som förbereds för projekt men som ännu inte klassats som projektfastigheter".