Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-31 08:30:00

Läkemedelsverket godkänner Efedrin Unimedic som ett registrerat läkemedel i Sverige

Läkemedelsverket har idag meddelat att man godkänt Efedrin Unimedic 5 mg/ml injektionsvätska som ett registrerat läkemedel i Sverige. Beslutet gäller från och med 29 maj 2018.


"Detta är ett viktigt tillskott i behandlingen av blodtrycksreglering vid narkos och dosen är anpassad efter de nordiska terapitraditionerna. Att få tillgång till Efedrin i denna formulering som ett registrerat läkemedel ökar tillgängligheten för klinikerna." säker Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ). 

Efedrin 5 mg/ml har sedan många år tillverkats och tillhandahålls som ett extempore läkemedel av Unimedic i Matfors. Detta är en unik styrka bättre anpassad för den nordiska terapitraditionen. Användningen av Efedrin är idag en standardbehandling för att reglera blodtrycket under anestesi.

Efedrin 5 mg / ml är det fjärde läkemedlet som Unimedic har konverterat från extempore till registrerat läkemedel. Sedan tidigare har Fenylefrin, Prednisolon klysma och Oxibutynin konverterats från extempore till registrerat läkemedel.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl 08:30 CEST


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF