Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-05-22 10:08:10

ENVIROLOGIC: KASSA BEDÖMS RÄCKA TILL LANSERING NÄSTA ROBOT


STOCKHOLM (Direkt) Aktietorgetlistade Envirologic, som utvecklat ett robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen, lägger ett turbulent kvartal bakom sig, då bland annat styrelsen avsattes.
"Bolagets framtida utveckling och intjäningsförmåga är beroende av marknadsutvecklingen och att det besparingsprogram som inleddes 2015 följs så att budgeterade intäkter och kostnader hålls", skriver Envirologic i sin delårsrapport.
Bolaget ser att marknaden håller på att stabilisera sig i Danmark men att det sannolikt kommer att dröja ytterligare tid innan de danska lantmännen är redo för investeringar.
Envirologics ledning bedömer att nuvarande kassa kommer att räcka till att färdigställa nästa generations robot och lansera den på marknaden. Den nya roboten, Evo Cleaner, beräknas vara klar för första leverans före halvårsskiftet.
En utredning om händelserna i januari, som ledde till att bolaget ställdes utan behörig styrelse, har påbörjats och färdigställs för tillfället. Publicering planeras under vecka 22.

Första kvartalet 2015 (första kvartalet 2014)
Nettoomsättning 3,4 mln kr (2,4)
Resultat före skatt -0,1 mln kr ( -0,5)
Eget kapital 3,3 mln kr
Likvida medel inkl. krediter 0,9 mln kr
Resultat per aktie -0:00 kr