Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-17 12:29:32

GREATER THAN: NETTOOMSÄTTNING STEG 25% 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Greater Thans nettoomsättning under första kvartalet ökade med 25 procent, i jämförelse med samma period förra året. Ökningen härrör bland annat från en förbeställning lagt av ett försäkringsbolag utanför Sverige, på Enerfy-försäkringslösning.

Det framgår av delårsrapporten.

"I takt med att försäljningen av försäkringstjänsten ökar kommer även bolagets repetitiva intäkter öka. Eftersom bolaget huvudsakligen fakturerar försäkringstjänsten i efterskott och att det i dagsläget är svårt att bedöma både försäljningsutveckling och hur mycket våra kunder kommer att köra, gör vi bedömningen att ökningen kommer att ske i en långsam takt", heter det.

Bolaget intäkter under året från dotterbolaget där tjänsten LeanHaualage säljs, kommer under året att minska, i takt med att den tjänsten fasas ut.

Bolagets kostnader kommer stiga i och med ökade sälj- och marknadsföringsinsatser på Enerfy försäkringstjänst. I takt med att försäljningen ökar kommer bolaget anställa mer personal och satsa mer på marknadsföring, heter det i rapporten.


Koncernen första kvartalet

Nettoomsättning 1,1 mln kr (0,9)

Resultat efter skatt -2,7 mln kr (-2,8)

Resultat per aktie -0:33 kr (0:37)