Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-15 10:11:45

24SEVENOFFICE: HANDELSSTOPPAD EFTER NATTENS UPPKÖPSBUD (NY)(Tillägg: information från Spotlight i första stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) 24Sevenoffice Scandinavia handelsstoppades på tisdagsmorgonen då Spotlight bedömer att det råder osäkerhet kring bolagets informationsgivning "och att fortsatt handel riskerar att skada investerarnas intressen".

Under natten till tisdagen meddelade 24Sevenoffice att det mottagit ett uppköpserbjudande "från ett noterat bolag inom ERP-segmentet".

Detta icke namngivna bolaget vill förvärva 24Sevenoffice med hjälp av nyemitterade aktier baserade på dagens kurs i bolaget. Detta skulle ge 24Sevenoffice Scandinavia ett marknadsvärde på cirka 1,1 miljarder kronor och således värderar bolaget aktien i 24Sevenoffice Scandinavia till 19:90 kronor, skrev bolaget i nattens pressmeddelande.

Vid handelsstoppet hade aktien stigit med nära 28 procent till 17:55 kronor.

24Sevenoffice skriver också att erbjudandet har ett antal reservationer "och kan därför inte av styrelsen betraktas som ett ovillkorat erbjudande".

"Styrelsen vill samtidigt påpeka att budet är för lågt för att styrelsen skulle rekommendera en försäljning om ersättningen bestod av likvida medel", stod det i pressmeddelandet.

Styrelsen har beslutat att den behöver ytterligare tid för att värdera erbjudandet.

24Sevenoffice och dess största ägare R-Venture är båda involverade i flera pågående transaktioner, där värdet på bolagens aktier ska användas som likvid.

"För att hindra att det aktuella budet på 24Sevenoffice ska medföra att pågående köpprocesser avbryts eller försenas, så har bolaget valt att sända ut detta börsmeddelande", skrev 24Sevenoffice.