Stockholm 12:48
-0,35% Idag
+25,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-25 10:00:00

Electra etablerar sig i ny bransch genom förvärv av EM Home


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2018-10-25

 

Electra etablerar sig i ny bransch genom förvärv av EM Home

Electra har idag träffat överenskommelse att förvärva EM Home AB (EM Home) som bedriver
kedjegemensam verksamhet för de 32 butiker som ingår i möbelkedjan EMs franchisekoncept
vilka ägs och drivs av lokala entreprenörer. Under det brutna verksamhetsåret 2017/18
omsatte dessa butiker cirka 600 MSEK i konsumentledet. Förvärvet förväntas bidra positivt
till Electras resultat per aktie redan under 2019/2020.

I förvärvet ingår varumärket EM, kedjekontoret och handlaravtal med de 32 lokala entrepre-
nörerna som alla äger sina egna butiker. Under det brutna räkenskapsåret 2017/18 uppgick
omsättningen i EM Home till cirka 30 MSEK. Bolaget har en balansomslutning om cirka
15 MSEK och ett eget kapital på cirka 3,5 MSEK.

Electra har erbjudit sig att förvärva EM Home för en köpeskilling uppgående till 3,5 MSEK,
vilket motsvarar bolagets egna kapital. En tilläggsköpeskilling på maximalt 12 MSEK kan
utgå om definierade målsättningar uppnås kopplade till framtida vinster i EM Home och
volymutvecklingen i möbelkedjan EM. Electras förvärv är villkorat av att ägare till minst
90 % av aktierna accepterar erbjudandet. Ägare till över 60 % av aktierna har redan
lämnat preliminär accept.

Förvärvet är i linje med Electras strategi att öka tillväxten genom att etablera sig i nya
branscher. Affären medför skalfördelar och synergier för Electra samt kommer att medföra
betydande kostnadsbesparingar för att driva EM Homes affärskoncept. Verksamheten i
EM Home liknar den verksamhet Electra redan driver inom kedjorna Audio Video, RingUp,
Digitalbutikerna och The Image där Electra äger varumärkena och erbjuder infrastruktur
i form av logistik, varuinköp, butiksdatasystem, it-lösningar, tjänster och administrativa
funktioner. Förutom att tillhandahålla dessa tjänster för de butiker som ingår i möbelkedjan
EM avser Electra också att skapa och tillhandahålla en varuförsörjningsfunktion liknande
den Electra idag erbjuder sina kunder inom hemelektronikbranschen.

Sedan Electra bildades 1949 har bolaget bedrivit verksamhet inom hemelektronikbranschen.
Electra har till detta lång erfarenhet av att äga och drifta kedjekoncept. Audio Video för-
värvades 1997, RingUp 2004 och därefter har även Digitalbutikerna och The Image tillkommit.
Även om det finns olikheter i de sortiment som tillhandahålls inom Electras befintliga koncept
och möbelkedjan EM så uppnås en högre effektivitet och utnyttjandegrad i Electras befintliga
infrastruktur när fler kedjekoncept och butiker ingår. Electra uppnår stordriftsfördelar genom
att bredda affärsmodellen till andra branscher.

 • Vi ser Electra som en innovativ detaljhandelsaktör som passar EM Home som hand i
  handske. Tillsammans kan vi skapa ett unikt erbjudande för fristående möbel- och
  inredningsbutiker som ingen annan aktör kan leverera, säger Magnus Ohlsson, VD
  för EM Home AB. 
   
 • Electra har lång erfarenhet och hög kompetens inom logistik- och kedjehantering. Den
  infrastruktur vi har i form av lager, logistik, central kedjehantering, IT, webbshop och
  butiksdatasystem är tjänster som kommer att komma EM Home och möbelkedjan EM
  till nytta. Vi är mycket glada över affären med EM Home och ser att vi kommer att
  kunna uppnå betydande skalfördelar när EM Home och möbelkedjan EM börjar använda
  alla de tjänster Electra redan idag erbjuder, säger Anneli Sjöstedt, VD på Electra.
  Avtalet följer Electras strategi att branschbredda samtidigt som vi kan erbjuda möbel-
  kedjan EM flera av våra upparbetade tjänster.

             

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-58459, mobil 070-525 84 59
Magnus Ohlsson, VD EM Home AB, mobil 070-994 14 91


Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och
ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra
Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen.
Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC)
är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Inom verksamhetsområdet Electra Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributionstjänster
för tredje parts räkning. Electra stödjer kundernas affärer med utveckling och drift av moderna IT-
och webblösningar.

Bilaga