Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-10 14:19:31

SEAMLESS: HAR AVSLUTAT DISKUSSIONER OM NYTT KONVERTIBELLÅNSTOCKHOLM (Direkt) Seamless kommer inte att ge ut någon ny konvertibel i närtid.

Det är slutsatsen i ett pressmeddelande som Seamless skickat ut med anledning av "ryktesspridning om att bolaget står inför en emission av ett konvertibellån".

"Bolaget bekräftar att diskussioner har förts med ett antal större aktieägare i syfte att undersöka möjligheterna att ge ut ett nytt lån istället för det konvertibellån om 42 MSEK som återbetalades i augusti 2017. Seamless har emellertid valt att avsluta dessa diskussioner. Bolaget bedömer därmed att någon emission av konvertibellån inte kommer att ske i närtid", skriver Seamless.