Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-20 17:12:41

SBB: GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION SOM TILLFÖR 276 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har genomfört en riktad nyemission av 8.908.065 stamaktier av serie D till ett pris om 31 kronor per aktie. Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om 276 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

M2 Asset Management har tecknat sig för 7.258.065 D-aktier och Klövern har tecknat sig för 1.650.000 D-aktier i nyemissionen.

I samband med emissionen har SBB och M2 Asset Management även ingått en överenskommelse om förvärv av 1.363 lägenheter fördelade på 50 fastigheter.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 1,3 miljarder kronor och avtal om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen ska ingås senast den 18 januari 2019 och frånträde är planerat till den 29 mars.