Stockholm 10:21
-0,06% Idag
+18,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-15 14:11:18

ÅRSREDOVISNING 2017

MVV Holding AB publicerar härmed årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Sören Gustafsson - VD

Telefon: +46 (0)70 922 07 11

E-post: soren.gustafsson@mvv.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF