Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-04-23 15:03:32

FASTPARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 221 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner hyresintäkterna uppgick till 448 miljoner kronor det första kvartalet 2020 (396).

Driftöverskottet uppgick till 306 miljoner kronor (258) och förvaltningsresultatet blev 221 miljoner kronor (176).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 61,9 miljoner kronor i kvartalet (577).

Efter skatt blev resultatet 204 miljoner kronor (579), vilket motsvarar 1:07 kronor per stamaktie (3:15).