Stockholm 17:30
0,00% Idag
+4,75% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-01-13 16:25:07

RÄNTOR/VALUTOR: KRONAN TAPPADE EFTER RIKSBANKENS RESERVBESKEDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kronan försvagades under onsdagen efter Riksbankens besked att den ersätter extern finansiering av valutareserven. Amerikanska räntor handlades något lägre efter en lyckad auktion av tioåringar och europeiska börser handlades oregelbundet eller något högre.

Kronan tappade cirka 5 öre mot euron efter beskedet att Riksbanken ersätter extern finansiering av valutareserven genom att från och med februari 2021 fram till december 2023 köpa utländsk valuta på valutamarknaden.

Riksbankschef Stefan Ingves hade luftat dessa tankar i ett anförande den 8 december, och nu blir det verklighet.

I ett pressmeddelande skrev Riksbanken att köpen kommer att ske i jämn takt, betalas med svenska kronor och i genomsnitt uppgå till cirka 5 miljarder kronor per månad.

Samtidigt avser Riksbanken att återbetala de valutalån som upptagits av Riksgälden i den takt de förfaller. På så sätt får Riksbanken en mer ändamålsenlig långsiktig finansiering av valutareserven.

I dag finansieras valutareserven på två olika sätt: dels genom Riksbankens egen finansiering som består av eget kapital, utgivna sedlar och mynt samt inlåning från banker, dels genom lån av utländsk valuta på den internationella kapitalmarknaden via Riksgälden.

Riksbanken har beslutat att över tre år ersätta den upplånade delen av valutareserven, som i dagsläget uppgår till 185 miljarder kronor, med egen finansiering.

Syftet med att sprida ut växlingarna jämnt över en treårsperiod i stället för att enbart köpa valuta i samband med att valutalånen förfaller är att minimera växlingarnas effekt på valutamarknaden och kronans växelkurs.

"Växlingarna ska genomföras med försiktighet och med hänsyn till marknadens förutsättningar", skrev Riksbanken.

Efter en vecka av uppgångar vände amerikanska räntor nedåt på tisdagskvällen. Vändningen kom efter en auktion av tioåriga statsobligationer som mött en stark efterfrågan.

Tioårsräntan toppade nära 1,1850 på tisdagskvällen innan den vände nedåt. Botten sattes vid 1,11 under natten. Under onsdagen handlades den sidledes kring 1,11-1,12 och stod vid svensk stängning i 1,11 procent.

Demokraternas framgångar i valen har lett till ökade förväntningar om finanspolitiska stimulanser och eventuellt också ett "problem" med inflationen framöver, noterade ING i et marknadsbrev.

Onsdagens inflationsutfall för december visade att konsumentpriserna i USA steg 0,4 procent i december, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad i fjol steg KPI med 1,4 procent.

Analytiker hade räknat med att KPI skulle ha ökat 0,4 procent jämfört med månaden före och ha stigit med 1,3 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt Trading Economics konsensusprognos bland analytiker.

Kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,1 procent i december, och ökade 1,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Här väntade sig analytiker 0,1 procents uppgång jämfört med månaden före och en ökning med 1,6 procent jämfört med samma månad i fjol.

Enligt ING kommer inflationen fortsätta att stiga. Förutsatt att det blir en full öppning under kommande månader kommer kombinationen av ökad efterfrågan i en ekonomi som har sett sin utbudskapacitet sjunka sannolikt att leda till snabba prisökningar.

ECB-chefen Christine Lagarde sade på onsdagen att en del av de tidigare osäkerhetsfaktorerna, som valet i USA, brexit och godkännande av vaccin, nu har klarats ut, rapporterar internationella medier.

Enligt Lagarde har inledningen på 2021 har varit mer positiv än vad vissa har argumenterat för, och att ECB:s ekonomiska prognoser från i december ännu är fullt rimliga – de underliggande antagandena är fortsatt korrekta.

Prognoserna baseras på ett antagande att nedstängningsåtgärder kommer att fortsätta till slutet av första kvartalet.

Christine Lagarde påpekade dock att ECB kommer att rekalibrera ramen för tillgångsköpprogrammet (PEPP) om det skulle behövas. Om det å andra sidan skulle visa sig att hela PEPP-ramen inte behöver utnyttjas så kommer ECB heller inte att göra det. Riktmärket för PEPP-programmet är gynnsamma finansieringsförhållanden, fortsatt ECB-chefen.

ECB har sitt nästa policymöte den 21 januari och går nu in i en tyst period inför detta.