Stockholm 13:13
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-02 17:45:36

SEAFIRE: NÄRA KURSDUBBLING EFTER UPPDRAGSANALYS FRÅN PENSERSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Erik Penser inleder bevakning av NGM-noterade förvärvsinriktade företagsgruppen Seafire, vilket fick kursen att dubblas under den sista halvtimmens börshandel på tisdagen. Erik Penser Bank ser i analysen ett motiverat värde på 27 kronor. Aktien stängde på 11 kronor.

Företagsgruppen Seafire, grundad 2016 med verksamhet riktad mot utveckling av onoterade svenska småbolag inom handel, industri och tjänster, siktar på listbyte från NGM Nordic MTF till First North, vilket Erik Penser Bank tror kommer ge en positiv effekt.

"Våra två värderingsansatser, Sum.of-the-Parts och relativ-värderingen på koncernnivå indikerar, med konservativa antaganden och hänsyn tagen till bolagsspecifika omständigheter samt förlustavdrag om cirka 70 miljoner kronor, ett EV om cirka 360 miljoner kronor, motsvarande 27 kronor per aktie", skriver Erik Penser Bank.

Det motiverade värdet, 27 kronor, var drygt 400 procent över kursen när analysen publicerades på tisdagseftermiddagen. Aktien stängde plus 95 procent.