Stockholm 14:20
-0,43% Today
+1,06% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-11-19 11:48:03

ORASOLV: SÄLJER DOTTERBOLAGET PREVENTUM PARTNERSTOCKHOLM (Direkt) Tandvårdsbolaget Orasolv säljer dotterbolaget Preventum Partner till Lifco Dental International.

Köpeskillingen uppgår till 9 miljoner kronor och erlades kontant, vilket medför en reavinst som kommer att bokföras i tredje kvartalet, skriver Orasolv i ett pressmeddelande.

Preventum, som erbjuder konsult-, ekonomitjänster samt ett kvalitetssystem till privata tandvårdskliniker, omsatte förra året 10,3 miljoner kronor och redovisade en vinst om 2,1 miljoner kronor.

I våras aviserade Orasolv sin ambition att synliggöra värdet av Preventum, som brottats med lönsamhetproblem under en tid. Synergierna med kärnverksamheten, tandvård, bedömdes som små.

"Genom försäljningen får vi möjlighet att fokusera på klinikverksamheten med ambitionen att påskynda den förvärvsdrivna tillväxten. Vi har en mycket stark balansräkning och flera pågående förvärvsdiskussioner" säger Maria Johansson, vd för Orasolv, i en kommentar.

Efter genomförd transaktion är Orasolv helt fokuserat på att bedriva tandvård vid, i dagsläget, totalt nio tandläkarkliniker, skriver bolaget. Ambitionen är att genomföra två-tre klinikförvärv per år och samtidigt växa befintliga kliniker organiskt.