Stockholm 17:30
0,00% Idag
-7,97% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-24 12:52:14

CASTELLUM: UTE UR GALLERIOR, NÖJDA MED NUVARANDE RETAIL - VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Castellum har sålt av sin sista galleria och ser i dagsläget inget akut behov av att minska andelen inom detaljhandel ytterligare.

Det säger vd:n Henrik Saxborn till Nyhetsbyrån Direkt efter att rapporten för det första kvartalet publicerats.

I rapporten framkom det att andelen handel, efter att fyra fastigheter avyttrats i Uppsala under februari, är nere på 7 procent av totalt fastighetsvärde. Det kan jämföras med 9 procent för ett år sedan och över 20 procent när Castellum inledde sin portföljförflyttning för fyra år sedan.

"Nu är det inte några stora förändringar att vänta inom vårt handelsbestånd. I och med att vi kommer att investera i våra andra ben logistik och kontor kommer dock den procentuella andelen succesivt att minska", säger han.

Castellums handel består till stora delar av sådant som matbutiker och bilhandelsfastigheter. När Castellum nu investerar i sådant som bilhandelsfastigheter tittar bolaget på kalkylen vid alternativanvändning. Exempelvis har bolaget sådana fastigheter i Stockholmsområdet som enkelt skulle kunna ställas om till logistikfastigheter, framhåller finanschefen Ulrika Danielsson för Nyhetsbyrån Direkt.

Castellums fastighetsbestånd bestod i slutet av mars till 49 procent av kontor, följt av 21 procent samhällsfastigheter och 16 procent lager/logistik.

Inom fastighetssektorn har Atrium Ljungbergs relativt stora exponering mot detaljhandel bekymrat flera analytiker. Kepler Cheuvreux har exempelvis framhållit att detta faktum motiverar en relativt hög substansrabatt gentemot sektorn. Deras exponering mot handelsfastigheter var 35 procent vid det senaste kvartalsskiftet, ur fastighetsvärdesperspektiv.

Castellum handlas till kurs om 177:80 kronor mot ett rapporterat långsiktigt substansvärde på 178 kronor. Atrium Ljungberg handlas till kurs om 163:60 kronor medan deras långsiktiga substansvärde var 193:37 kronor per den 31 mars.