Stockholm 09:57
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-25 16:36:16

CONCEJO: RÖRELSERESULTAT -55,9 MLN KR 4 KV, UTDELNING 15 KR/ASTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concejo, ett investmentbolag inriktat mot mindre onoterade bolag, hade en nettoomsättning om 32,3 miljoner kronor (45,8) under det fjärde kvartalet 2020.

Rörelseresultatet uppgick till –55,9 miljoner kronor (–130). Resultat per aktie uppgick till –3:65 kronor (–12:30).

Styrelsen föreslår en utdelning om 15:00 kronor per aktie (17:00).

"I februari 2021 står vi alltjämt mitt i en global pandemi. Den påverkar oss i våra verksamheter i allt högre utsträckning ju längre den pågår. Samtidigt har vi kunnat vara aktiva både vad gäller förvärv och i vår kapitalförvaltning. Vi bedömer att det här är en verklighet som kommer att pågå under överskådlig tid. Vi bedriver vår verksamhet i parallella spår, en del som är offensiv och framåtblickande och en del som är defensiv och hanterar utmaningar som vi har med oss från vår historia. Det kommer att ta tid innan alla delar är på plats, men vi har tid och kapital att både ha tålamod och göra spännande investeringar som kompletterar våra befintliga verksamheter och skapar värde", kommenterar vd Carl Adam Rosenblad i bokslutskommunikén.