Stockholm 09:26
+0,06% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-21 15:12:18

Bokslutskommuniké 2017

VD-ord: En tillbakablick på 2017 och vägen framåt

Förutom att vi ifjol ökade vår omsättning med drygt 150% så kan vi konstatera att 2017 var ett oerhört händelserikt år för ESEN eSports. Vi börsnoterades på AktieTorget och blev därmed Sveriges första renodlade publika esportsbolag. Vi tecknade flera strategiska avtal med nya partners, däribland med Sveriges största community för League of Legends: LOL Sverige, Sveriges äldsta LAN: Birdiefestivalen, Svenska E-sportsföreningen (SESF) och med kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese, som hjälpte oss se till att ESEN eSports omnämndes över 200 gånger i svensk media under året.

Vi har som mål att esporten ska bli en erkänd sport och då krävs det utbildning och mer insikt inom branschen.

Ett affärsområde som vi ser stor potential i är svenska rättigheter för andras evenemang. Ifjol producerade vi exempelvis turneringen Blast Pro Series som hade nästan 400 000 videoströmstarter. Vi producerade deras svenska sändning och siktar nu på att göra fler liknande produktioner under 2018.

2018 har goda förutsättningar till att bli ett bra år för ESEN eSports och det har redan börjat starkt med ett strategiskt samarbete med en av världens största speltillverkare, Ubisoft. Samarbetet innebär att ESEN eSports har fått uppdraget och förtroendet att arrangera och sända vårt turneringsformat King of Nordic i det strategiska FPS-spelet Rainbow Six: Siege - som Ubisoft nyligen meddelat att de har långsiktiga planer att etablera inom esport.

En annan spännande nyhet under året är att vi kommer lansera vår egna esport-plattform under det andra kvartalet 2018 - helt enligt plan.

Till sommaren kommer vi flytta till bättre anpassade lokaler med högre produktionskapacitet. De nya lokalerna ger oss helt nya möjligheter till publika och engagerande event.

För att hitta nya intäktsströmmar från mer traditionella annonsörer och sponsorer så har vi också anställt en erfaren mediesäljare till organisationen, som tillträdde i början av februari.

Ett område som vi ser en stark utveckling kring är möjligheterna till licenser och rättighetsförsäljning. Genom vårt varumärke King of Nordic jobbar vi med esport-turneringar som i dagsläget genererar tre olika typer av rättigheter: mediarättigheter, sändningsrättigheter och datarättigheter. Med mediarättigheter kan vi sälja sponsorskap, annonser och partnerskap. Med datarättigheter kan vi exempelvis sälja matchstatistik som är intressant för företag som håller på med betting. Slutligen, med sändningsrättigheter har vi möjlighet att sälja rätten för andra kanaler att sända på andra språk eller i egna nätverk exempelvis.

Vi på ESEN eSports ser en global explosionsartad tillväxt inom esporten i en takt som få kunnat förutse. Vi är övertygade om att det här bara kommer fortsätta växa och både Overwatch League och Ubisofts 10-årsplaner kring Rainbow Six: Siege är två tydliga exempel på detta.

Vi menar på att vi är rätt positionerade för att möta framtidens behov från både tittare, annonsörer och utövare av esport - och vi har tagit ett grepp kring att utveckla esporten på både nationell och nordisk nivå.

ESEN eSports befinner sig i en växande, dynamisk värld som håller på att etablera esport som tittarsport till mainstreampubliken. Som Sveriges första renodlade publika esportbolag innebär det stora möjligheter och utmaningar under året, men jag är helt säker på att vi har vad som krävs för att göra 2018 till vårt bästa år hittills.  


Finansiell översikt 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2017

Totala intäkter uppgick till 0,7 MSEK (0,5)

Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-0,8)

Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (-0,8)

Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,24*)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2016.

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för kvartal 4 2016 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR JANUARI-DECEMBER 2017

Totala intäkter uppgick till 3,9 MSEK (2,1)

Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-1,3)

Periodens resultat uppgick till -4,0 MSEK (-1,3)

Resultat per aktie uppgick till -1,27 SEK (-0,40*)

Siffror inom parentes avser perioden 15 augusti 2015-december 2016 (17 månader).

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för perioden 15 augusti 2015-december 2016 (17 månader) i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2017-12-31, 3 179 324 aktier.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2017. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.
 

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport ett 2018                                                                           2018-05-18

Delårsrapport två 2018                                                                          2018-08-22

Delårsrapport tre 2018                                                                           2018-11-15

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras till den 17 maj 2018 i Bolagets lokaler på Hangövägen 18 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets hemsidor från den 26 april 2018.
 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.12.31)
 • Med start i februari producerade bolaget Nimdra Cosplay show.
 • Under april så producerade ESEN Copenhagen Games två esport turneringar.
 • Under april och maj genomfördes HOTS turneringen; King of the Storm.
 • Under maj producerade bolaget King of Nordic på Birdiefestivalen i Uppsala.
 • I juni producerade bolaget ESU Female masters på Dreamhack i Jönköping.
 • Bolaget genomförde under juni och juli en nyemission av aktier som inbringade totalt ca 6,3 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • ESEN eSports producerade Digitality X i Norge i juli.
 • Under september genomfördes ett esportevent på Kungsmässan utanför Göteborg.
 • ESEN eSports tog via en kvaltävling fram det svenska landslaget till VM i Busan, Sydkorea.
 • Första handelsdag på AktieTorget för ESEN eSports AB:s aktie var den 26 oktober 2017.
 • Bolaget satte igång King of Nordic säsong 9 i CS:GO i oktober.
 • Bolaget meddelade i oktober att de startar turneringen King of Nordic: League of Legends som spelas under fem veckor.
 • Bolaget lanserade dokumentärserien "STREAMERS" i november. Privat streaming är ett fenomen som växer och har ersatt traditionell media hos många ungdomar.
 • ESEN eSports vann i november de svenska rättigheterna för CS:GO-turneringen BLAST Pro Series som ägde rum den 24 och 25 november på Royal Arena i Köpenhamn.
 • Bolaget meddelade i januari att de startar turneringen King of Nordic i spelet Rainbow Six Siege tillsammans med Ubisoft
 • Bolaget satte igång King of Nordic säsong 10 i CS:GO i Februari.
 • ESEN eSports inledde i november ett samarbete med Znipe eSports AB.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER 2017

Bolaget Esen eSports AB startades den 15 augusti 2015. Rapportperioden omfattar perioden 2017-01-01 fram till 2017-12-31 (beloppet för motsvarande period är inom parantes). Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 november 2017.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF