Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-25 11:24:31

Prebona tecknar samarbetsavtal avseende material för renovering av Lunds Domkyrka

Simrishamn - Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att man signerat ett samarbetsavtal med Domkyrkorådet i Lund avseende produkter för att renovera taket på Lunds Domkyrka.


Domkyrkorådet i Lund ska åtgärda Domkyrkans blytak för att minska halten blyjoner i avrinningsvatten från taket. Prebona har utvecklat unika och effektiva produkter för att lösa problemet för olika typer av material. Dessa kommer nu att optimeras för bly. Blyytan kapslas in och blir dessutom smutsavvisande. Detta innebär att blyytan förstärks och håller sig ren och fräsch under lång tid.

Samarbetet bedöms innebära ett mindre ekonomiskt värde för bolaget men ett väsentligt värde som referensobjekt.

-Salter, smuts, fukt, och luftföroreningar är faktorer som medverkar till nedbrytningen av Domkyrkans blytak. Samarbetet med Prebona innebär att vi kan använda den senaste materialtekniken för att bromsa denna nedbrytningsprocess samt att minska halten av miljöfarliga blyjoner i avrinningsvattnet, säger Mats Persson på Domkyrkorådet i Lund.

- Svenska kyrkan förvaltar kanske det största kulturarvet i Sverige. Det är ett kulturarv som ständigt måste vårdas, säger Orvar Otterstedt, VD för Prebona. Det är därför oerhört stimulerande att arbeta med ett sådant här projekt.

-Det är dyrt och komplicerat att byta ut blytak. Därför finns det ett stort behov av bra och kostnadseffektiva metoder för renovering av ytor av bly och andra metaller, avslutar Orvar Otterstedt. 

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoating, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF