Stockholm 10:06
-0,49% Idag
-3,40% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-07 09:07:00

Ortoma har tecknat avtal om likviditetsfacilitet

Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfacilitet med Ortomas aktieägare Roy Forslund via bolag. Faciliteten är upptagen med en årlig ränta på 4,5%, är tidsbegränsad t.o.m. 2019-05-10 och beloppsbegränsad till 13,4 miljoner kronor vilket innebär att Ortoma har en skuld till Roy Forslund via bolag om maximalt 13,4 miljoner kronor per 2019-05-10.

Roy Forslund via bolag är sammantaget till kapitalet största ägare i Ortoma. 


Med Ortomas nuvarande affärsplan bedömer styrelsen och ledningen i Ortoma att avtalet sannolikt kommer att kunna finansiera verksamheten under åtminstone tolv månader framåt. 

Ortoma Treatment Solution™ - noggrann planering och precis kirurgi.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com


Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Aktietorget.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF