Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-15 07:33:21

NYFOSA: FÖRVALTNINGSRESULTAT 201 MLN KR 2 KV (285)STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Nyfosa, som knoppats av från Hemfosa, hade intäkter på 333 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019 (239).

Hyresintäkterna uppgick till 330 miljoner kronor (240).

Driftöverskottet blev 225 miljoner kronor (168) och förvaltningsresultatet uppgick till 201 miljoner (285).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 127 miljoner (155), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -2 miljoner kronor (0).

Efter skatt blev resultatet 309 miljoner kronor (396), vilket motsvarade 1:84 kronor per aktie (2:36).