Stockholm 12:45
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-11-26 17:07:48

CONSILIUM: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -8,7 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Consilium, som utvecklar system för säkerhet, miljö och navigation, redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet på -8,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-60,1).

Nettoomsättningen uppgick till 85,9 miljoner kronor (52,4).

Rörelseresultatet förbättrades till -15,3 miljoner kronor (-55,9).

"I skrivande stund har vi en fortsatt bekymmersam global pandemi, och det är sannolikt så att den närmaste tiden kommer att innehålla en stor mängd utmaningar. Vi är väl rustade med en stor portion tålamod och en stark kassaposition, men det är viktigt att ändå poängtera att det kan komma att ta längre tid än normalt för våra verksamheter att ta de utvecklingssteg vi siktar mot. Vi är dock övertygade om att den kompassriktning vi nu håller på att sätta kommer att leda till nya spännande möjligheter i framtiden", skriver vd Carl Adam Rosenblad i delårsrapporten.

Nettoresultatet inklusive verksamheter under avveckling blev -9,5 miljoner kronor (-33,9).

Rapporten över det tredje kvartalet 2020 är den sista under Consilium-namnet. En extra bolagsstämma den 13 november beslutade att ändra företagsnamnet till Concejo.