Stockholm 17:30
-1,87% Idag
-5,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 07:27:21

MEDCAP: TILLVÄXT EX LÄKEMEDELSHANDEL 36% 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Medcap redovisar en nettoomsättning på 147 miljoner kronor (138) för det tredje kvartalet november-december i det förkortade räkenskapsåret maj-december.

Nettoomsättningen exklusive läkemedelshandel uppgick till 120 miljoner kronor (88,3), en tillväxt om drygt 36 procent.

Koncernens ebitda uppgick till 11,6 miljoner kronor (2,6) och marginalen uppgick till 7,9 procent (1,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,5 miljoner kronor (29,6).

I samband med bolagets strategiska översyn har all goodwill relaterat till segmentet Läkemedelshandel motsvarande 13 miljoner kronor skrivits ner.

Resultat efter skatt blev -8,6 miljoner kronor (-2,8).

"Den positiva resultatutvecklingen i affärsområdet Medicinteknik fortsatte med förbättrad vinstmarginal. Utvecklingen drivs framförallt av försäljningstillväxten på de nordiska marknaderna i kombination med lägre kostnader i förhållande till omsättningen", skriver blagets vd Karl Tobieson.

Inom affärsområdet Specialistläkemedel ser bolaget resultatet av de senaste två årens satsningar. Tillväxten under det tredje kvartalet uppgick till 38 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

"Prisgodkännandet i Sverige av Cresemba och Espranor som vi erhöll under kvartalet skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt", skriver vd:n.

Under tredje kvartalet fortsatte en planenlig koncentration av produktportföljen mot de mest lönsamma produkterna, vilket medfört lägre omsättning och rörelsekapitalbindning. I takt med den minskade omfattningen i verksamheten har organisationen successivt anpassats, heter det.