Stockholm 17:30
+0,17% Idag
+6,39% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-08 10:00:00

Inbjudan till telekonferens - Actics halvårsrapport


Actics rapport för de första sex månaderna 2017 publiceras tisdagen den 15 augusti kl 07:45.
Vid en telefonkonferens kl 10:00 samma dag kommenterar koncernchef Christer Zaar och finanschef Gustav Vadenbring rapporten.
Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-99 92 13 med koden 275710#.
Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics webbplats www.acticgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se,070-824 40 88Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 168 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF