Stockholm 17:30
0,00% Idag
+6,46% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-10-01 18:58:35

IPO: OFFENTLIGA HUS NYEMITTERAR FÖR 750 MLN KR INFÖR NOTERINGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus erbjudande inför noteringen på First North Premier förväntas omfatta nyemitterade aktier om cirka 750 miljoner kronor samt befintliga aktier i bolaget som erbjuds av säljande aktieägare uppgående till cirka 750 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Erbjudandet i samband med noteringen riktar sig till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige", uppges det.

För att täcka eventuell övertilldelning avser ägarna åta sig att sälja befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

För perioden januari till augusti 2020 uppgick Offentliga Hus hyresintäkter till knappt 309 miljoner kronor och driftnettot till cirka 201 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet var samtidigt 61,6 miljoner kronor.

Totalt marknadsvärde på fastighetsbeståndet uppgick till 8,6 miljarder kronor per den 31 augusti.

Noteringen av Offentliga Hus är planerad till mitten av oktober, enligt tidigare besked. I styrelsen för bolaget återfinns kända namn som den tidigare näringsministern Björn Rosengren på ordförandeposten samt Carl Bildt bland ledamöterna. Även den svenska affärsmannen Pierre Ladow sitter i styrelsen.