Stockholm 16:32
-0,73% Idag
-3,25% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-25 09:34:38

ORGANOCLICK: ORGANISK TILLVÄXT 25% 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Organoclick, som handlas på First North, hade en organisk tillväxt om 25 procent under andra kvartalet. Bruttomarginalen ökade till 40 procent mot 34 procent samma period 2016.

Ebitda-förlusten minskade till -0,95 miljoner kronor mot -4,42 miljoner 2016.