Stockholm 17:30
+0,51% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-12 08:56:01

MY TASTE: POSITIV SNITTID PER BESÖKARE, NEGATIV SEO-TRAFIKSTOCKHOLM (Direkt) My Taste såg fortsatt positiv trend i snittid per besökare i sin app under första kvartalet.

Däremot var det ett tapp i den så kallade SEO-baserade webbtrafiken under kvartalet, vilket minskade intäkterna totalt.

"Åtgärder för att bryta trenden resulterade i att trafiken vände upp igen i februari och vi fortsätter löpande med optimering av trafiken", skriver bolaget i delårsrapporten.

Kostnadseffektiviseringar tillsammans med nya intäktsmöjligheter förväntas ge ytterligare positiv effekt på intäkterna under andra kvartalet, i kombination med att SEO-trafiken nu går i rätt riktning igen, säger vd.


Första kvartalet

- Nettoomsättningen exklusive avvecklad verksamhet 7,9 mln kr (10,7)

- Ebitda exklusive avvecklad verksamhet -17k kr (196k)