Stockholm 17:30
+1,10% Idag
-6,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-25 10:42:37

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB


Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
InstrumentSE0006543344 Aktie
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 529 074
Antal rösträtter3 529 074
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-02-22
Gränsvärde för antal aktier15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 453 941
 - direkt innehavda rösträtter4 453 941
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier15,82 %
 - direkt innehavda rösträtter8,79 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,79 % 4 453 941
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,79 % 4 453 941
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Söderholm
 - telefon0858840000
 - mejlportfoljadmin@lansforsakringar.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML