Stockholm 17:30
+1,17% Idag
+11,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-20 08:00:40

Delårsrapport för C Security Systems AB (publ) januari - mars 2018


PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2018
  • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 257 (196)
  • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -685 (-739)
  • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -695 (-753)
  • Resultatet per aktie var SEK -0,02 (-0,05)
  • Kassaflödet uppgick till KSEK -851 (-841)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
  • Bolaget har skrivit kontrakt med en distributör i Storbritannien och en i Finland samt avslutat samarbetet med distributören i Polen.
  • Lagoon, en av världens ledande katamarantillverkare, har valt C-pod som standardutrustning på en av sina nya båtmodeller. Förväntat ordervärde under 2018 är ca 400 000 SEK.  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
  • Bolaget erhöll en mindre order på ett fleetsystem samt utrustning från ett charterföretag i Guadeloupe, Västindien. Ordern är en viktig referens för Bolagets fortsatta försäljningsarbete av fleetsystemet.
  • Bolagets finska distributör lade en tilläggsorder efter mässan i Finland och har totalt lagt order på ca 100 KSEK sedan start.

 VD HAR ORDET 

Året har börjat bra med nya distributörer på viktiga marknader, en stor affär med båttillverkaren Lagoon, en bra fleet referens i Västindien, stigande försäljning och fortsatt stabil orderingång trots att vårvärmen har dröjt i Europa.
Under påskhelgen fick vi de första kundbeställningarna från samarbetet med den franska båtförsäkringsförmedlaren Gras Savoye Yachting (GSY).
I första kvartalet har vi arbetat mycket tillsammans med GSY för att förbättra och förenkla deras försäljningsprocess gentemot slutkunden. Förutsatt att tidsplanerna hålls förväntar vi oss en märkbart ökad orderingång drivet av GSY- samarbetet med start i maj månad.
Arbetet med att lösa betalningsflödet från Ryssland till Sverige pågår alltjämt mellan den ryska banken och det ryska finansdepartementet. Enligt uppgifter till Bolaget skall de fösta testbetalningarna genomföras inom de närmsta veckorna.
Under första kvartalet påbörjade Bolaget en rekryteringsprocess för säljare i Sverige för att stärka närvaron ute hos återförsäljare och installatörer. Detta är en förutsättning för att komplettera Bolagets säljstrategi med en försäljningsinriktning mot mindre affärer med korta ledtider. Samtidigt drivs tre produktprojekt med syfte att bredda och uppgradera produktportföljen.
Omsättningen för första kvartalet uppgick till KSEK 257 (196) motsvarande en ökning med 31%. Den ökade omsättning är främst driven av en större produktförsäljning. Rörelseresultatet ökade till KSEK -685 (-739) främst drivet av ökade intäkter från produktförsäljningen.
Sammanfattningsvis har vi en ökad orderingång och en positiv utveckling i de stora projekten. För att säkerställa Bolagets leveransförmåga genomför vi nu förberedande produktionsaktiviteter samtidigt som vi förstärker vår försäljningsorganisation samt utökar vårt produkterbjudande.
Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)
Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper. 

Aktien  
Per den 29 mars 2018 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 30 270 192 stycken och antalet aktieägare till 701 stycken.
Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.
Nästa rapport
C Security Systems utger sin kvartalsrapport 2 för 2018 den 31 augusti 2018.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
20 april 2018
C Security Systems AB
Styrelsen
Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF