Stockholm 17:30
-0,07% Idag
+7,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-10 11:11:57

NYFOSA: SAGAX-JV SÄLJER FASTIGHETER TILL TORSLANDA PROPERTYSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Söderport, som ägs till lika delar av fastighetsbolagen Nyfosa och Sagax, har avtalat om ett överlåtande av sex fastigheter i Torslanda med sammanlagt värde på 2,3 miljarder kronor till Torslanda Property Investment (TPI).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av köpeskillingen erläggs 965 miljoner kronor med nyemitterade aktier varpå Söderports ägarandel i TPI ökar från 28,6 till 78,4 procent. Söderport har ansökt om och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden, framgår även.

Genom affären förbättras TPI:s förvaltningsresultat per aktie till 18:70 kronor, vilket innebär en ökning med 19 procent jämfört med 2018. Transaktionen medför ingen förändring av TPI:s utdelningspolicy om 8:00 kronor per aktie.

Transaktionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma i TPI varvid styrelsen och aktieägare som representerar cirka 21 procent av de röstberättigade aktierna i TPI har aviserat att de är positiva till förvärvet.