Stockholm 11:42
+0,56% Idag
+13,70% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-17 10:16:41

SBB: RIKTAD EMISSION TILLFÖR CA 200 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) SBB har beslutat om en riktad nyemission av 6.451.612 stamaktier av serie D till ett pris om 31 kronor per aktie. Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor.

Det framgick av ett pressmeddelande som kom tidigare på måndagsmorgonen.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till att framförallt återbetala lån. Del av pengarna kan komma att användas till investeringar, skrev bolaget i pressmeddelandet.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,83 procent av totalt antal aktier och cirka 0,24 procent av totalt antal röster.