Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-05 16:35:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget") har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA ("ABGSC") om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för Bolagets D-aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholm AB:s regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetensgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4 % mellan köp- och säljkurs. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet påbörjas 5 mars 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 kl. 16:35 CET.


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML