Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-18 08:34:54

WIFOG: RÖRELSEKAPITAL RÄCKER TILL 30/6, ÖVERVÄGER EMISSIONERSTOCKHOLM (Direkt) Wifog kommer att undersöka möjligheten att genomföra två aktieemissioner i juni.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Med hänvisning till tidigare kommunicerat återtagande av beslut om att ändra konvertibelvillkor för Wifog KV1 (ISIN SE0007783055) undersöker styrelsen istället möjligheten att genomföra två nyemissioner av aktier för att återbetala lånelikviden för konvertibellånet och därmed säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov till dess kassaflödepositivitet uppnås", heter det.

Om Wifog inte skulle göra nyemissionerna kommer bolagets rörelsekapital endast räcka till och med 30 juni 2017, då konvertibellånet förfaller till betalning.

Dels undersöker styrelsen möjligheten att genomföra en riktad emission för att återbetala lånelikviden för konvertibellånet och ersätta det återtagna beslutet om ändrad konvertibelkurs, dels en företrädesemission för att ge övriga aktieägare rätt till att delta till samma villkor som investerarna i den riktade emissionen.

Den riktade emissionen planeras att genomföras under andra halvan av juni 2017 och riktas till liten grupp professionella investerare. Emissionen kommer att genomföras baserat på bemyndigande. Emissionen fyller likviditetsbehovet som uppstår när konvertibellånet förfaller och ersätter på så vis det återkallade beslutet om ändrad konverteringskurs.

Styrelsen undersöker även möjligheten att samtidigt genomföra en företrädesemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen genomförs för att uppfylla likabehandlingsprincipen så att alla befintliga aktieägare får rätt att teckna aktier till samma villkor som investerarna i den riktade emissionen.