Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-23 08:51:12

TELE2: FÅR CA 1,6 MDR KR FÖR JV KAZAKSTAN + ÅTERBETALN LÅN (NY)(Tillägg: från sjätte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tele2 har kommit överens med Kazakhtelecom om priset för bolagets aktieandel i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Nettoersättning till Tele2, efter avdrag för rådande tilläggsköpeskilling, blir 169 miljoner dollar (cirka 1,6 miljarder kronor)", skriver Tele2.

Tele2 kommer därtill erhålla full återbetalning av sitt aktieägarlån om 80 miljarder kazakstanska tenge (cirka 2,1 miljarder kronor).

Transaktionen väntas stängas i slutet av juni.

Tele2 meddelade den 28 december 2018 att bolaget avsåg utnyttja säljoptionen i samriskbolaget i Kazakstan, i vilket Tele2 äger 49 procent ekonomiskt intresse och 51 procent av rösterna.

Det nya avtalet värderar samriskbolaget (enterprise value) till 800 miljoner dollar, vilket motsvarar en multipel på 7,3 gånger det underliggande ebitda-resultatet för 2018.

Tele2 upprepar att styrelsen avser att återföra pengarna som erhållits vid försäljningarna av tillgångarna i Kazakstan och i Nederländerna, till aktieägarna.

Formen på, och tidpunkten för, återföringen till aktieägarna kommer att offentliggöras vid ett senare datum, uppger Tele2.