Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-03 16:30:00

Seafire AB (publ):s dotterbolag Lingua Communication Nordic AB utser ny VD

Lingua Communication Nordic AB ("Linguacom") har idag utsett Joakim Simonsson till ny VD. Joakim är idag marknads- och försäljningschef på Linguacom och tillträder den 3 december 2018. Avgående VD Hannes Buckard lämnar Linguacom för andra uppdrag utanför bolaget.


Joakim Simonsson har en bakgrund som entreprenör och företagsledare. Joakims senaste position var som marknadschef på BEST Transport AB under perioden 2009-2017 och var med att utveckla bolaget från ca 55 MSEK till 400 MSEK i omsättning. Innan dess grundade han Brorsan AB 2002 och drev verksamheten som VD fram till 2009 då den gick över till BEST Transport AB. Tidigare positioner innefattar bland annat VD på Pedal AB.

"Bolaget har haft en fin utveckling under avgående VD Hannes Buckards ledning. När vi nu växlar upp och utvecklar bolaget vidare har Joakim den kompetensen och erfarenheten som behövs för att driva och implementera den affärsinriktning som styrelsen i Linguacom har beslutat om" säger Mats Gullbrandsson, styrelseordförande i Linguacom.

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 3 december 2018, kl. 16.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Mats Gullbrandsson, mats.gullbrandsson@seafireab.comtel. +46 73 440 84 88

Kort om Seafire 

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar lönsamma mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Bolagen vidareutvecklas med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF