Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-07 07:35:24

MAHA ENERGY: TARTARUGA 25% ÖVER BUDGET, TOT KOSTNADER 6% ÖVERSTOCKHOLM (Direkt) Maha bedömer i dagsläget att de två Tartaruga-projekten sammantaget är cirka 25 procent över budget, på grund av att färdigställandet av 107D och arbetsprogrammet vid 7TTG tagit längre tid och var svårare än väntat.

Det framgår av en verksamhetsuppdatering från bolaget.

Vid Tie-fältet kommer borrningen av Attic-brunnen samt det sista arbetet på GTE3 att ske under 2019.

"Som tur är har mycket av det tidigare arbetet vid Tie-fältet och LAK-fältet som genomförts har varit väl under budget", skriver Maha.

Vid utgången av november 2018 har kostnaderna totalt överstigit budget med 6 procent.

"Bolaget är fortsatt optimistiskt om att, när alla siffror väl kommit in, kommer de totala kostnaderna i det justerade kapitalprogrammet för 2018 vara inom 10 procent av den ursprungliga budgeten, oaktat ovanstående förseningar och svårigheter", skriver Maha.

Bolaget meddelade den 2 januari sin totala produktion i december, som uppgick till 2.286 fat per dag.