2017-05-19 12:46:39

RÅVAROR: OLJEPRISERNA FORTSÄTTER UPP - TABELL
NOTERINGAR KLOCKAN 12.30

Råolja (pris/fat): 31/12

WTI, första termin +1,2% 49:95 USD -7,0%
Brent, första termin +1,1% 53:08 USD -6,6%

Basmetaller LME (pris/ton, 3-mån termin)

Aluminium +0,8% 1.940 USD +14,4%
Koppar +0,8% 5.622 USD +1,6%
Zink +1,5% 2.570 USD -0,2%
Nickel +0,4% 9.215 USD -8,0%
Bly +1,3% 2.099 USD +4,1%
Tenn +0,7% 20.340 USD -3,7%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +0,5% 1.253 USD +9,2%
Silver +1,2% 16:79 USD +5,4%