Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-12 08:47:30

XVIVO: FOKUS FORTSATT UTÖKA INSTALLATIONSBASEN AV EVLP-MASKINERSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Xvivo Perfusion, som marknadsför produkter för transplantation, sätter inom lungtransplantationsområdet fokus framåt på att fortsätta utöka installationsbasen av bolagets EVLP-maskiner, framför allt i Europa och på de nya marknaderna.

Det skriver bolagets vd Magnus Nilsson i vd-ordet för det andra kvartalets delårsrapport.

Inom hjärttransplantation är målsättningen att påbörja en multicenterstudie under året på minst en av de primära marknaderna.

Xvivos forskningsfokus är även inriktat på att utveckla användningen av perfusion till abdominala organ, det vill säga buken.