Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-07-03 13:46:59

FASTPARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 242 MLN 2 KV (NY, R)(Ny version för att förtydliga att siffror inom parentes avser föregående kvartal, lägger nu till jämförelsesiffror för 2 kv 2019)

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner hyresintäkterna uppgick till 445 miljoner kronor det andra kvartalet 2020. Det kan jämföras med 448 miljoner första kvartalet 2020 och 409 miljoner andra kvartalet 2019.

Driftöverskottet uppgick till 333 miljoner kronor, jämfört med 306 miljoner föregående kvartal och 292 miljoner motsvarande period i fjol. Förvaltningsresultatet blev 242 miljoner kronor, jämfört med 221 miljoner kronor föregående kvartal och 201 miljoner motsvarande period i fjol.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -175 miljoner kronor i kvartalet. Föregående kvartal var de orealiserade värdeförändringarna på fastighet4er +62,4 miljoner kronor och andra kvartalet 2019 +241 miljoner.

Efter skatt blev resultatet 50,3 miljoner kronor, jämfört med 318 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol.