Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-07 11:30:00

Rättelse Bokslutskommuniké i Dedicare januari-december 2017

I bokslutskommuniké som offentliggjordes idag den 7 februari 2018, uppgavs tyvärr en felaktig fördelning av inköpta tjänster och övriga externa kostnader i koncernen och moderbolagets resultaträkning. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet eller övriga tabeller och siffror i bokslutskommunikén.


Publicerad resultaträkning koncernen:

[image]

Korrekt resultaträkning koncernen:

[image]

Publicerad resultaträkning moderbolaget:

[image]

Korrekt resultaträkning moderbolaget:

[image]

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också̊ en ny korrigerad rapport som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.dedicare.se

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 11.30 (CEST).


För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, VD, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, CFO, tel 073-944 53 23


 Dedicare i korthet

 Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)  och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF