Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-24 18:30:00

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2017


Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 8,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 26 april 2017. Utdelningen beräknas utbetalas tisdagen den 2 maj 2017.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Dag Sundström, Kristian Faeste och Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om nyval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarig revisor Stefan Hultstrand för tiden intill slutet av nästa åsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 1 010 000 kronor att fördelas med 370 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2016.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 18.30 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.


För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070-526 79 97


Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon (https://www.nho.no/)) och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB (publ)

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00  Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF