Stockholm 17:30
+0,87% Idag
+1,56% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-13 08:49:50

ELECTRA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 4,3 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på 4,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (6,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:82 kronor (1:15).

Nettoomsättningen uppgick till 438 miljoner kronor (373).

Rörelseresultatet blev 5,0 miljoner kronor (7,3) och rörelsemarginalen låg på 1,1 procent (1,9). Resultatet före skatt uppgick till 5,5 miljoner kronor (7,7.