Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-02 06:52:46

MEDCAP: FSG-TILLVÄXT EX FÖRVÄRV +12% 3 KV, MARGINAL 12%STOCKHOLM (Direkt) Medcaps nettoomsättning uppgick till 166 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2018 (138). Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 12 procent.

Koncernens ebitda-resultat uppgick till 19,8 miljoner kronor och marginalen blev 12 procent (11).

Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 9,4 miljoner kronor (3,7) motsvarande en vinst per aktie om 0,1 miljoner kronor (0,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,2 miljoner kronor (6,4).

"Under tredje kvartalet fortsatte den starka utvecklingen för koncernen, primärt drivet av en fortsatt stark utveckling inom Medicinteknik samt ett bra kvartal för affärsområdet Specialistläkemedel", kommenterar vd Karl Tobieson.

Han pekar på att resultatutvecklingen hade varit ännu starkare om man bortsett från den bokföringstekniska effekten om 1,9 miljoner kronor på ebitda under kvartalet relaterat till värdering till verkligt värde av varulagret i förvärvsanalysen. Denna effekt har ingen kassaflödespåverkan.

Inom affärsområdet Medicinteknik drevs utvecklingen framförallt av Cardiolex, med det nyligen förvärvade dotterbolaget Strässle, som levererade mycket starka marginaler, enligt vd.

Även Abilia fortsätter att utvecklas väl och Inpac har stabiliserat verksamheten under ny vd.