Stockholm 09:54
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-25 11:03:42

INFREA: TIDIGARELÄGGER KÖP AV RESTERANDE 30% I TÄLJE MARKSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade industrigruppen Infrea köper resterande 30 procent i Tälje Mark. Den initiala andelen på 70 procent köptes i december 2018 och enligt den tidigare utköpsplan skulle resterande 30 procent förvärvas år 2021 och år 2022. För att förenkla Infreas ägande har parterna enats om att tidigarelägga tidigare kommunicerad utköpsplan och verkställer förvärvet av resterande 30 procent av aktierna i dag, skriver Infrea i ett pressmeddelande på tisdagen.

"Förvärvet av Tälje Mark har utvecklats på ett positivt sätt för Infrea och vi är glada för att vi kan tidigarelägga förvärvet av hela bolaget", säger Infreas vd Tony Andersson i en kommentar.

Köpet görs till en köpeskilling om 12,8 miljoner kronor kontant. Infreas tidigare utköpsåtande är upptaget i bolagets räkenskaper som en skuld om 23,2 miljoner kronor, varför Infrea kommer att redovisa en positiv resultateffekt om 10,5 miljoner kronor i delårsrapporten för andra kvartalet 2019, skriver Infrea.