Stockholm 11:23
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-13 17:43:18

IRISITY: AVSER GÖRA RIKTAD NYEMISSION OM CA 30 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-bolaget Irisity aviserar en riktad nyemission om cirka 30 miljoner kronor. Nyemissionen riktas till svenska och internationella institutionella investerare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskurs och tilldelning kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som påbörjas omedelbart efter börsstängning på onsdagen, och avslutas innan handeln påbörjas på torsdagen den 14 november.

Irisitys större aktieägare som representerar cirka 7,6 miljoner aktier, motsvarande cirka 40 procent av utestående kapital och röster, har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens emissionsbeslut på den extra bolagsstämman den 16 december 2019, skriver bolaget.

Nyemissionen är avsedd att stärka bolagets finansiella stabilitet samt användas för att utöka organisationen inom forskning och utveckling, marknad och försäljning samt service. Vidare skriver Irisity att emissionslikviden förväntas vara tillräcklig att ta bolaget till ett positivt kassaflöde enligt nuvarande affärsplan.